Home

 

Galerie De Burgerij (geopend in september 2010) stelt jaarlijks vier à vijf exposities samen van hedendaagse kunst uit binnen- en buitenland.

Op een gastvrije en laagdrempelige wijze toont zij aan een publiek van kunstkenners en – liefhebbers (in spé) werken in (non-) figuratieve stijl van professionele kunstenaars.

Het kunstaanbod, de inrichting, het prachtige licht en de bloemrijke beeldentuin ontvangen keer op keer veel lof.