Galerie De Burgerij Vorden

HOME

Als nieuwe eigenaar - in 2009 - was de tuin bebost me hoge sparren, esdoorns, kastanjes en berken. Ze verdrongen elkaar en er wilde niets meer onder groeien. Dit vroeg om een drastische aanpak: op enkele goede bomen na, de kers, de pruim, de hulst zijn ze verwijderd.

Zelf ontwierpen we een tuin met leilinden aan de rand en veel plekjes om te zitten in zon en schaduw. Om de zitjes heen en langs de brede borders kozen we voor een grote diversiteit aan bloemrijke en geurende (wilde) planten. Omdat het met de wilde bijen, hommels, vlinders en insecten slecht gesteld is kozen we voor flora die hen warmte en voedsel bood. Inmiddels staan er zo’n 200 soorten planten en heesters, waar vele bijensoorten, hommels, vlinders en insecten op vliegen. De vogels bewaken het evenwicht.
‘On’kruiden die spontaan opkomen mogen er staan, maar niet domineren.

De tuin behoeft nauwelijks bemest de worden, de diversiteit van blad bemest de tuin. En omdat in de ondergrond veel kiezel uit het verleden
ligt is de grond voldoende kalkrijk.

Irene Burger en Johan Mollenhof

De beeldentuin – vanaf de Zutphenseweg aan het zicht onttrokken – is middenin Vorden een oase van rust.

 

In het voorjaar en in de zomer staan er beelden als onderdeel
van de expositie in de galerie.